prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria oferuje usługi prawne z zakresu prawa pracy, w tym zwłaszcza opiniuje i reprezentuje Klienta w toku postępowania sądowego.

Zajmujemy się sprawami z zakresu m.in.:

  • odwołania od wypowiedzenia/ rozwiązania stosunku pracy,
  • odpowiedzialność materialna pracownika,
  • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów, wypowiedzeń i oświadczeń o rozwiązaniu stosunku pracy,
  • mediacje,
  • Karta Nauczyciela

Potrzebujesz porady?

Wyślij zapytanie by otrzymać profesjonalną poradę!