Prawo cywilne

Kancelaria oferuje usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, w tym zwłaszcza świadczy doradztwo prawne, opiniuje i reprezentuje Klienta w toku postępowania sądowego. Zajmujemy się sprawami z zakresu m.in.:

  • ustanowienia i zniesienia służebności, zasiedzenia,
  • zniesienia współwłasności,
  • zadośćuczynienia oraz odszkodowania i renty z tytułu czynów niedozwolonych,
  • bezpodstawnego wzbogacenia,
  • spadków (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
  • eksmisji,
  • nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • ochrony dóbr osobistych,
  • praw pacjenta,
  • roszczenia z umów konsumenckich (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, rękojmia, gwarancja)

Potrzebujesz porady?

Wyślij zapytanie by otrzymać profesjonalną poradę!