prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje pomoc w sprawach związanych z problematyką prawa administracyjnego.

  • reprezentacja przed organami administracji,
  • odwołania od decyzji administracyjnych,
  • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,
  • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • skarga kasacyjna

Potrzebujesz porady?

Wyślij zapytanie by otrzymać profesjonalną poradę!